privatfinans.dk

  • Privatfinans
    Virumgade 41 B 2830 Virum

  • Telefon: 2195 7766

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lidt om krisen, der begyndte i 2008....

 

LIDT OM KRISEN 2008 - ? :

 

 

 

Den græske gældskrise er et tidligt tegn på et meget bredere og overordnet gældsproblem iblandt mange lande. Det er kun toppen af isbjerget på et gældsproblem der vil eksistere adskillige år.

Grækenland har som land brugt for mange penge, lånt for meget og de facto  konkurs. Grækenlands underskud er 13% af deres BNP og deres gæld er 125% af BNP.

Mange andre europæiske lande og USA har også levet for mere end man havde råd til og det har skabt store underskud og masser af gæld. I USA er gælden nu 92% af BNP og stigende.

Lande med gæld over 90% af BNP, har historisk set oplevet væsentlig reduceret økonomisk vækst.  Renter og omkostninger har en tendens til at toppe, når et lands gæld kommer ud af control, hvilket naturligvis forstærker problemerne.

De økonomiske markeder har været meget omskiftelige har konstant forsøgt at forstå betydningen af den græske gældssituation fremover.  Vil den nye redningspakke til Grækenland virke på lang sigt ?

Kan man løse et gældsproblem ved at optage mere gæld ?

 Er det Spaniens og Portugals tur næste gang ?

Vil den europæiske union og “euroen” falde fra hinanden ?

Vil Grækenland blive sparket ud af EU og/eller ikke være i stand til at tilbagebetale gælden ?

Vil vi se denne type krise ramme flere lande og økonomiske markeder som vi så i 2008 ?

Vil denne massive gældsbyrde verden over bringe højere renter, nye gældskriser, højere inflation eller ligefrem deflation ?

Nedenfor beskrives tre mulige økonomiske/inflation/investeringsscenarier, som højst sandsynligt rammer inden for de næste fem år, imens der bliver taget hånd om disse gældsproblemer.

 

 

 

 

 

Scenarie 1:                                Økonomisk stilstand og deflation

Dette scenarie kan udspille sig, når lande er nødt til at spare voldsomt på forbrug og hæve skatterne for at forsøge at tilbagebetale gælden. Mange lande kan blive tvunget ud i denne situation ved at renten på statsobligationer tordner op, på grund af investorernes mistillid til landets tilbagebetalingsevne.

Højere skatter og lavere forbrug fra regeringen (som det lige nu bliver påtvunget Grækenland) er meget negativt for økonomien. Det kan få økonomien ud i en lang periode med økonomisk recession og stilstand. Økonomisk vækst kan blive så svag at skatteindtægterne svigter og det bliver tiltagende vanskeligt at nedbringe landets gæld på trods af højere skatter og lavere forbrug. Dette scenarie ligner det der er sket med Japan de sidste 20 år efter deres underskud og gæld blev for voldsom.

Dette er højst sandsynligt det der vil ske med Grækenland de næste 5-10 år. Vi tror, at dette scenarie også er muligt i USA, men mindre sandsynligt end i andre vestlige økonomier.

Hvilke er ledende indikatorer ? Indikatorer man skal holde øje med, inkluderer sløv økonomisk vækst, tegn på tilbagegang, svage huspriser/salg, svage bilsalg, svage forbrugersalg,  tvangsauktioner, svag/negativ inflation indikatorer (CPI/PPI), beviser på prisnedsættelser, og en spare-mentalitet iblandt forbrugere og firmaer.

Hvad skal man eje I en sådan situation ? Det bedste at have i denne situation er formentlig penge og mulige høj-kvalitets obligationer, som er langsigtede. Andre værdier som har chance for at øge er guld, lav-risiko aktier, investeringer I lande med lav gældssætning, selskaber med gode balancer og forsyningsselskaber.

Hvad bør man undgå ? Man bør undgå ejendomme, råvarer, høj-risiko obligationer, høj-risiko aktier,  erhvervsobligationer og investering i lånefinansierede firmaer.