privatfinans.dk

  • Privatfinans
    Virumgade 41 B 2830 Virum

  • Telefon: 2195 7766

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

At  vælge disponeringen af aktiver eller blandingen af aktier, værdipapirer og kontanter i en portefølje er den vigtigste beslutning, du skal træffe som investor.

Et utal af undersøgelser peger på, at disponeringen af aktiver fastsætter stort set hele succesgrundlaget for  investeringen for dem, der følger en billig, langsigtet investeringsstrategi.

Ifølge andre undersøgelser, har mange investorer underpræsteret på markedet, fordi de afviger fra deres investeringsplan under markedets op- og nedture. (specielt nedture )

Investorer som vil maksimere deres langsigtede investeringsafkast, er nødt til at udvikle en passende plan, som de kan holde sig til, i gode som i dårlige tider. Her er risikovurderingen meget vigtig.

 

Investeringsplan trin 1:

 

 

Vurdér din risikoprofil

En pålidelig, langsigtet investeringsplan begynder altid med en grundig forståelse af din risiko-profil.

Det er en god ide,  at tænke på din risiko-profil i to dele.

a.  din risiko i forhold til graden af porteføljens op- og nedture, som du kan absorbere økonomisk

b. din følelsesmæssige tolerance over for risiko.

Risiko-tolerance er påvirket af faktorer såsom indkomst og dine samlede værdier, men den vigtigste faktor er tidshorisont.

Tidligt i livet, når der er lang tid til pensionering, kan din fremtidige indtjening muligvis anses som en betydelig sum, der giver dig lov til at disponere størstedelen af din pensionsportefølje til mange omskiftelige/risikobetonede aktieinvesteringer.

Når du bliver ældre og dit fremtidige indtjeningspotentiale reduceres, er det vigtigt, at erstatte disse risikobetonede investeringer med noget mere sikkert, såsom obligationer, kontanter og lignende.

Når du så bliver pensioneret, bør det meste af din investering være i obligationer, kontanter  eller lignende, så de vil give en  pålidelig indkomstkilde med lav omskiftelighed.

Risiko-attitude er sværere at sætte tal på end risiko-tolerance. Dette gælder specielt for førstegangs-investorer, som ikke har oplevet svære markedsomstændigheder. Mange investorer begår den fejl ikke at forstå deres risiko-attitude ordentligt,  før der opstår en nedtur på markedet.

Dette leder for det meste til at sælge aktierne på det værste tidspunkt (bunden af markedet) for så at gå glip af en efterfølgende markedsstigning.

For at hjælpe til at undgå dette fænomen, kan investorer bruge forskellige ressourcer, såsom risiko-spørgeskemaer og historiske præstationsskemaer, til at finde en solid kombination af aktieinvestering, og til at få en følelsesmæssig tolerance overfor investeringen.

Disse værktøjer er dog langt fra perfekte, så hvis du er i tvivl, er det bedst at være på den konservative side. Generelt set bør din mest konservative vurdering af din risikovillighed/tolerance afgøre, hvilken type investeringsplan der lægges.

Hvis du f.eks. har risiko-villighed til at styre en portefølje på 80% aktier, men kun kan håndtere omskiftelighed på 60 % af porteføljen, bør du vælge de mere konservative dispositioner.

At udvikle en investeringsplan, du kan holde dig til, både i gode og dårlige tider, er meget vigtigere end at maksimere det forventede afkast.

 

Investeringsplan trin 2:

 

 

Fordelingen af aktier og obligationer

Når du har besluttet dig for en passende blanding af aktier og f.eks obligationer, kan du tænke over fordelingen inden for disse grupper.

Hvilke aktier skal jeg have, og hvilke obligationer skal jeg have. Hele nøglen til at finde en passende blanding indenfor de enkelte grupper, er at kombinere noget simpelt med noget, der også giver et godt afkast.

Moderne portefølje-teori fortæller os, at vi kan forøge vores forventede  afkast ved at tilføje omskiftelige aktier,obligationer m.m., som ikke går hånd i hånd med resten af vores investering.

Baseret på dette rincip, overvej at tilføje internationale aktier,ejendomsinvesteringer og råvarer til din portefølje.

Man kan også forøge investeringerne i mindre virksomheder sammen med en investering i samme type virksomhed, der er stor på markedet. Dog skal du altid være klar over, at komplicerede investeringsmetoder er ”bandlyst”, du skal holde en simpel forståelig investeringsplan..  

Porteføljer kan stykkes sammen på mange måder, men den mest komplekse portefølje, er ikke nødvendigvis den bedste.

Kloge investorer forstår, at deres investeringssucces i store træk, vil blive bestemt af deres evne til at følge investeringsplanen, og at de holde sig til simple løsninger. 

 

Investeringsplan trin 3:

 

 

Implementér din plan  

Når din investeringsplan er fastlagt med det ønskede/forventede afkast, kan du gå videre ved at fordele investeringen i tidligere nævnte grupper af aktier og obligationer.

Da der er tusinder af valgmuligheder, er det vigtigt at fokusere på omkostninger, frem for at vælge den bedste, mest vindende osv. aktie, obligation eller andet.

Investeringsforeninger er en mulighed for at valget af aktier m.m. er taget for dig, så du kun skal bekymre dig om omkostningerne ved denne forening.

Disse er til gengæld af overordentlig stor betydning for dit fremtidige afkast, vær meget opmærksom her !!!

Når du har besluttet dig for specifikke investeringer, så hjælp dig selv ved at skrive din plan for disse ned.

Det er en meget stor hjælp, når du senere hen står og skal overveje, hvilken aktie, obligation, der evt. skal sælges eller der skal købes flere af.

 

Konklusion

Mere end nogen anden faktor, vil din evne til at udvikle og implementere en risiko-passende investeringsplan, bestemme din investerings succes. Ved grundigt at evaluere din investerings risiko-profil, vælge en passende grad af kompleksitet i din portefølje og vælge billige investeringer, har du taget et stort skridt i retningen mod dine langsigtede investeringsmål.